• برخورداری از سنسور الکتروشیمیایی
  • بهره مند از تکنولوژی پردازش MCU و میکروکنترلر صنعتی مخصوص با قابلیت حذف آلارمهای کاذب
  • دارای دکمه تست دستی و قابلیت اعلام ضعف باطری
  • شدت صورت آژیر بیش از 100dB در زمان آلارم
  • برخورداری از تکنولوژی ساخت SMT و پایداری و ثبات بالا در شرایط مختلفآشکار ساز مستقل مونواکسید کربن 9 ولت