چهارشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۰
0
آموزش2
بر طبق آمار،حدود 80% از حریق های خانگی رخ داده در کشور آمریکا ، در ساختمان های بدون سیستم اعلام حریق رخ داده ، که منجر به کشته شدن حدود 4000 نفر در سال شده است.
آموزش2
بر طبق آمار،حدود 80% از حریق های خانگی رخ داده در کشور آمریکا ، در ساختمان های بدون سیستم اعلام حریق رخ داده ، که منجر به کشته شدن حدود 4000 نفر در سال شده است.
بر طبق همین آمار از 1795000 حریق های مسکونی در سال 1995 ، حدود 29% در آشپزخانه ، 13% در اتاق خواب و 7% در اتاق نشیمن رخ داده است .
اما اکثر کشته شدگان در اتاق خواب و به علت خفگی ناشی از تنفس گاز (co ) منوکسید کربن بوده است . علت اکثر حریق ها بر اثر بازی کودکان با کبریت و یا مواد آتش زا بوده.
همچنین در این تحقیقات گفته شده که ، 20% مابقی ساختمانهائیکه دارای سیستم اعلام حریق بوده و در آن آتش سوزی انجام پذیرفته ، به خاطر عدم عملکرد یا قطعی پانل اصلی و یا مدارات بوده ، که این در جای خود بسیار اهمیت دارد.
در این گونه موارد سیستم به خاطر آلارم های کاذب متوالی توسط سکنه ساختمان از مدار خارج گردیده اند.