انواع مراکز کنترل سیستمهای اعلام و اطفاء حریق اتوماتیک

-        کانونشنال (زونی)

-        هوشمند آدرس پذیر

-        تحت شبکه

-        میمیک پنل

-        سیستمهای F&G

-        نرم افزار گرافیکی نقشه خوانی

-        سیستمهای رها سازی عامل اطفاء

-        سیستمهای قابل اتصال به BMS، PLC و DCS

 

انواع دتکتور ها و تجهیزات اعلام حریق کانونشنال (زونی) و آدرس پذیر هوشمند

-        دتکتور دودی یونیزاسیون

-        دتکتور دودی فتوالکتریک

-        دتکتور حرارتی

-        دتکتور حرارتی حساس به تغییر درجه حرارت (ROR)

-        دتکتور ترکیبی دودی – حرارتی

-        دتکتور منو اکسید کربن

-        دتکتور کانالی

-        بیم دتکتور

-        دتکتور حرارتی (کابلی ، لوله ای)

-        دتکتور های دودی مکنده لیزری با حساسیت بسیار بالا

-        دتکتور دودی تصویری

-        دتکتور شعله

-        دتکتور گاز

-        انواع مدول های آدرس پذیر ورودی، خروجی، زون مدول، مدول رها سازی عامل اطفاء و ...

-        انواع شستی ها و فعال سازهای دستی

 

سیگنالینگ

-        انواع هشدار دهنده های شنیداری و دیداری شامل آژیر، زنگ و سیرن، بیکن و ... جهت انواع محیط های داخلی، خارجی، صنعتی، ضد انفجار و ...

-        سیستم پیجینگ